Podręczna ściągawka o podstawowych produktach i usługach reklamowych, nowych technologi

portal technologiczny WEBtime

Pozyskiwanie klientów indywidualnych vs pozyskiwanie klientów biznesowyc

Pozyskiwanie klientów indywidualnych vs pozyskiwanie klientów biznesowyc

Najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie lub porażce firmy są klienci. To oni płacąc za produkty czy usługi firmy generują zyski, które firma może dalej inwestować rozrastając się i ulepszając swoją ofertę. Bez klientów, żadna firma nie może dobrze funkcjonować, zatem ich pozyskanie staje się niejako być, albo nie być każdej firmy. Co do zasady mówi się o dwóch typach klientów: klientach biznesowych i klientach indywidualnych. Firma może dążyć do pozyskania obu tych typów klientów lub skupić się wyłącznie na jednym z nich. Niezależnie od wyboru należy pamiętać, że działania zmierzające do pozyskania klientów różnić się będą w zależności od tego, do którego typu klientów kierowana jest oferta. Są także działania, które może podjąć firma niezależnie od tego czy jej celem jest klienty instytucjonalny czy indywidualny.

Pozyskanie klienta indywidualnego

Wśród metod zmierzających do pozyskania klienta indywidualnego można zaliczyć między innymi telemarketing, e – mail marketing czy sprzedaż bezpośrednią. We wszystkich tych formach marketer ma szanse przekonać klienta do oferowanych przez siebie dóbr i usług poprzez indywidualny kontakt oraz sprecyzowanie potrzeb konkretnej osoby. Zastosowanie tych metod w przypadku firm może być nieskuteczne, bowiem szanse, że sekretarka pozwoli telemarketerowi lub akwizytorowi na kontakt z osobą decyzyjną są niewielkie, podobnie w przypadku e – maili, które zapewne będą trafiać na ogólnofirmową skrzynkę.

Pozyskiwanie klienta firmowego

W przypadku klientów biznesowych dobrym pomysłem może okazać się branie udziału w przetargach organizowanych przez firmy. Wówczas firma oferująca dane produkty czy usługi może przygotować ofertę odpowiadającą na potrzeby zamawiającego, ma także okazję, aby dobrze ją opracować bazując na profilu firmy organizującej przetarg. Naturalnie biorąc udział w przetargach należy liczyć się także z koniecznością wniesienia wadium, czy też przedstawienia gwarancji przetargowych, takich jak – gwarancje ubezpieczeniowe. Jednak jest to sposób na nawiązanie długofalowej współpracy opiewającej na znaczne kwoty.

Pozyskiwanie obu typów klientów

Istnieją także metody i techniki pozwalające na pozyskanie klientów obu typów, mowa tutaj o marketingu internetowym. Jest to sposób na dotarcie do klientów potencjalnie zainteresowanych oferowanymi przez firmę dobrami i usługami, co w znaczący sposób zwiększa szanse na sprzedaż oferowanych przez przedsiębiorstwo towarów i usług.